Zapytania ofertowe

1.
Przedmiot zamówienia:

ROZBUDOWA RODZINNEGO DOMU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI POPRZEZ ADAPTACJĘ PIĘTRA BUDYNKU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Adaptacja poddasza: remont pod klatkę schodową, szyb windowy, wzmocnienie konstrukcji dachu, okna dachowe i oddymiające, obudowa i docieplenie dachu, ścianki działowe i obudowy z regipsu; szczegółowy zakres robót określa załącznik: przedmiar robót.

szczegóły: www.portalogloszen.arimr.gov.pl ogłoszenie:

WYNIK, NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA: USŁ. REM-BUD G.MOSIO

2.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż platformy śrubowej wraz szybem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienie jest zakup platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem. Platforma śrubowa wersja wewnętrzna z szybem, płynny start i zatrzymanie, 400kg udźwig, wysokość podnoszenie 3,65m, 2przystanki, dwa dojścia. Platforma zgodna z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE z koniecznością trzymania przycisków jazdy na platformie podczas jazdy. Szerokość 1000mm, głębokość 1500mm; wymiary zewnętrzne 1360mm x 1580mm. Drzwi aluminiowe z dużą szybą. Ręczny zjazd awaryjny. Gwarancja minimum 36miesięcy.

szczegóły: www.portalogloszen.arimr.gov.pl ogłoszenie: 51/11/09/2018

WYNIK PRZETARGU 30.09.2018: NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA: TARLIFT S.C.

Copyright © 2020 Rodzinny Dom Opieki PAW. Wszelkie prawa zastrzeżone